[Sách] Collins Work On Your Vocabulary A1 Elementary

135.000

Collins Work on Your Từ vựng của bạn – Tiểu học A1 là một cuốn sách thực hành mới bao gồm các từ vựng chính cần thiết cho những người học tiếng Anh ở cấp Tiểu học (CEF cấp A1).

Cuốn sách này là một tài nguyên cần thiết cho những người học muốn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của họ. Mỗi trong số 30 đơn vị trình bày từ vựng liên quan đến một chủ đề cụ thể bằng cách sử dụng ngôn ngữ và ví dụ rõ ràng. Tiếp theo là các bài tập thực hành để đảm bảo người học sẽ ghi nhớ và có thể sử dụng những gì họ đã học với sự tự tin trong tiếng Anh viết và nói của họ.

Từ vựng được đề cập trong Collins Work on Your Từ vựng – Tiểu học (A1) đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên nghiên cứu của Collins Corpus và kinh nghiệm của các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi. Do đó, cuốn sách này cung cấp nhiều thực tiễn hữu ích với các ví dụ xác thực, cập nhật về việc sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Bố cục có cấu trúc cẩn thận và hình minh họa đơn giản đảm bảo ngôn ngữ luôn rõ ràng và cuốn sách dễ điều hướng. Collins Làm việc với Từ vựng của bạn – Tiểu học (A1) là lý tưởng để tự học hoặc sử dụng trong lớp học, và là một tài nguyên thiết yếu cho học sinh và giáo viên.

• Tập trung vào từ vựng cần thiết ở cấp Tiểu học (CEF cấp A1)

• Ba mươi đơn vị với tài liệu trình bày rõ ràng theo sau là các bài tập thực hành

• Ví dụ xác thực về tiếng Anh thực, được lấy từ Collins Corpus

• Bao gồm các bản vẽ đường thẳng minh họa các khái niệm chính

• Cấu trúc rõ ràng và trình bày ngôn ngữ

• Có rất nhiều chỗ để viết

• Bao gồm đầy đủ câu trả lời

• Lý tưởng để tự học hoặc sử dụng trong lớp học