[Sách] Collins Work On Your Handwriting

85.000

[Sách] Collins Work On Your Handwriting
Một cuốn sách bài tập để giúp những người học tiếng Anh trưởng thành cải thiện chữ viết tay của họ
Cuốn sách này sẽ giúp sinh viên cải thiện chữ viết tay bằng tiếng Anh.
Cuốn sách này phù hợp với học sinh EFL / ESL ở mọi cấp độ mà các nghiên cứu yêu cầu viết tay, chẳng hạn như những người chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS.
Đó là lý tưởng cả để sử dụng trong lớp học và để tự học hoặc nghiên cứu học tập.
Bố cục theo từng trang với các bài tập viết cho sinh viên thực hành hình thành chữ, từ và câu.
Nó cũng cung cấp hướng dẫn thực hành và thực hành để giúp học sinh cải thiện dấu câu của họ.
Làm việc trên Chữ viết tay của bạn đặc biệt phù hợp với người học tiếng Anh trưởng thành có ngôn ngữ mẹ đẻ có bảng chữ cái không phải là tiếng La Mã, như tiếng Ả Rập hoặc tiếng Quan thoại.
Thông tin sách:
– Số trang: 80
– Kích thước: A4