[Sách] Cambridge Primary Science 6

120.000

Bộ sách Cambridge Primary Science 1-6 bao gồm 6 mức dộ được thiết kế cho các em học sinh bậc tiểu học Cambridge, nội dung chương trình bao gồm các khái niệm kiến thức khoa học cơ bản hướng đến mục tiêu giúp học sinh được kích thích kỹ năng nghiên cứu khoa học đồng thời lồng ghép với việc hỗ trợ thức hành ngôn ngữ khoa học và từ vựng. Bộ sách này là bộ sách môn khoa học tự nhiên bậc tiểu học của Cam, nằm trong chương trình giáo dục tiểu học của Cambridge gồm 4 môn: toán khoa học tự nhiên… Các khái niệm cơ bản đều được mình họa bằng hình sinh động.Xuyên suốt nội dung bộ sách các cấp độ ngôn ngữ dược thiết kế chuẩn mực với mức độ tăng dần các khái niệm kiến thức đc thể hiện trực quan qua sơ đồ, hình ảnh giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng nhanh chóng. Đồng thời nội dung giáo trình có những hỗ trợ toàn diện mang đến cho giao viên nhiều lựa chọn linh hoạt các ý tưởng giảng dạy các hoạt động phù hợp nhất đối với học viên của họ trên lớp học,

  • Thông tin sách:

Số trang: 114 trang

Khổ giấy: A4