[Sách] Building Vocabulary from Word Roots level 3

150.000

[Sách] Building Vocabulary from Word Roots
Xây dựng vốn từ vựng
Giúp học sinh phát triển vốn từ vựng học thuật sâu rộng chỉ trong 15 phút mỗi ngày!
Cuốn sách này bao gồm các bài học và các hoạt động được hướng dẫn của học sinh để tập trung vào việc tiếp thu từ vựng bằng cách sử dụng tiền tố, căn cứ và hậu tố của Hy Lạp và Latin để cải thiện khả năng hiểu và lưu loát của học sinh. Trong khi các chương trình từ vựng khác khoan học sinh danh sách các từ để ghi nhớ theo cách không xây dựng khả năng đọc hiểu, thì chương trình hiệu quả này tập trung vào cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn để cung cấp hướng dẫn từ vựng nghiêm ngặt, trao quyền cho học sinh học từ mới và giải mã nghĩa của chúng.”
Thông tin sách:
– Số trang: 144
– Kích thước: A4