Ehon 5 quyển Hình vuông ở đâu thế (có file nghe)

125.000 77.000

Ehon Song Ngữ – Set 5 quyển
❖ Cả set gồm 5 cuốn CÓ FILE âm thanh:
+ Vòng vèo vòng vèo
+ Tu tu xình xịch
+ Lung linh lung linh
+ Tí tách tí tách
+ Hình vuông ở đâu nhỉ
Ehon Song Ngữ – Set 5 quyển
☘ Số trang: 120 trang
☘ Tặng kèm file nghe
Kích thước 20*20cm
Strang 24 trang/1q