Bộ Ăn dặm kiểu Nhật 3 quyển

416.000 165.000

Combo 3 quyển Ăn dặm kiểu Nhật, Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy, Ăn dặm không phải là cuộc chiến

Chi tiết sản phẩm:

1. Ăn dặm kiêu Nhật

Tác giả: Niihara Keiko , Tsutsumi Chiharu

Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội

Nhà phát hành: Thái Hà

Ngày phát hành: 08/2014

Số trang: 176 2.

Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy Tác giả: Tracey Murkett , Gill Rapley

Người dịch: Nguyễn Thị Thủy

Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội

Nhà phát hành: Thái Hà

Ngày phát hành: 03/2014

Số trang: 232

3. Ăn dăm không phải là cuộc chiến

Tác giả: Hachun Lyonnet , Bubu Hương , Mẹ Ong Bông

Nhà xuất bản: Nxb Lao động

Nhà phát hành: Thái Hà

Ngày phát hành: 05/11/2015

Số trang: 390