Hiển thị một kết quả duy nhất

-52%
-59%
-49%
-52%
-42%
-56%
-55%
-47%
-51%
-58%
-54%
-54%