Funny phonics and silly spelling- Sách luyện đọc viết cho bé 5-6 tuổi

Một cuốn sách hoạt động tương tác thú vị dựa trên chủ đề phổ biến về phép thuật để thu hút và thúc đẩy những người học trẻ tuổi. Cuốn sách này giúp trẻ rèn luyện kỹ năng đánh vần và phát âm, củng cố những gì đã được dạy ở trường. Cuốn sách kết hợp các nhân vật vui nhộn, ma thuật và minh họa tuyệt vời với các hoạt động tập trung vào chương trình giảng dạy quốc gia

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON